Meist

Tallinna Anarhistlik Raamatulaat 2016 toimub pühapäeval, 13. novembril kell 12-18:30 Kultuuriklubi Kelm.

Raamatulaadal saad soetada tasuta raamatuid ja mitmesuguseid materjale, tutvuda mitmete organisatsioonide ja liikumistega, osaleda õpitubades ja seminaridel, kuulata ettekandeid, vahetada kogemusi ja arendada oma loovust ning õppida seeläbi palju uut.

Kui anarhistlik mõtteviis on sulle alles uus või lausa tundmatu, siis oled ikkagi oodatud laadale raamatuid sirvima, õpitubades osalema, tutvuma erinevate gruppide, liikumiste ja organisatsioonide esindajatega. Antud raamatulaat ongi mõeldud selleks, et inimesed omavahel tutvuksid ning anarhistlike ideede ja praktikate kohta rohkem teada saaks.

Peamiselt levitatakse raamatulaadal kirjasõna (raamatuid, voldikuid, lendleheti, zinesid). Kohal on kirjastused, jaemüüjad, mittetulunduslikud
organisatsioonid ja -grupid, erinevad liikumised ning üksikisikud. Lisaks on laadal programm õpitubade ja seminaridega, mis on kooskõlas anarhistlike
väärtustega.

Tallinna Anarhistlik Raamatulaat pooldab autoritaarsuse vastasust ja otsedemokraatiat ning püüab soodustada vastastikust solidaarsust ning abistamist. Taunime tugevalt igasugust imperialismi, patriarhaati, seksismi, rassismi, kolonialismi, etatismi ning teisi rõhumise vorme, mille propageerimine pole raamatulaadal teretulnud.

Meie eesmärkideks on:

  • soodustada suhtlust inimeste vahel, kes osalevad laada tegevustes ning huvituvad laadal pakutavast,
  • tutvustada anarhistlikku mõtteviisi,
  • arutleda tänapäevaste ning ajalooliste anarhistlike ideaalide ja praktikate üle,
  • soodustada dialoogi erinevate anarhistlike suundade vahel.

Raamatulaada kollektiiv respekteerib laada ja laadaga seotud sündmuste, külastajate, osalajate individuaalsust ja autonoomsust. Oleme avatud erinevatele nägemustele anarhismist.

Tallinna Anarhistlikku Raamatulaata korraldavad vabatahtlikud, kelle eesmärk pole teenida tulu, vaid pakkuda antud teemast huvitatutele kokkusaamiskohta.

Sündmuselt ei leia poliitilistele parteidele viitavaid materjale ega sümboleid, kuna toetame protsessi, mille osalejad võtavad otsuseid vastu ühiselt, mitte ei allu koondunud võimuga jõustruktuuridele.

 

Mis on anarhism?


Anarhism tuleb kreeka keelest ja alliksõna tähendus on “ilma valitsejateta”.

Anarhism on sotsiaalmajanduslik ja poliitiline teooria, kuid mitte ideoloogia. See erinevus on äärmiselt tähtis. Teooria tähendab põhimõtteliselt seda, et sul on ideed; ideoloogia aga tähendab seda, et ideedel oled sina. Anarhism on kogum ideid, kuid need on paindlikud, pidevas evolutsiooni ja muutumise seisundis ning avatud täiendusteks uute andmete valguses. Nagu areneb ja muutub ühiskond, teeb sedasama ka anarhism. Vastupidiselt sellele on ideoloogia kogum ’kindlaksmääratud’ ideid, mida inimesed usuvad dogmaatiliselt, ignoreerides üldjuhul reaalsust või ’muutes’ seda nii, et see sobituks ideoloogiaga, mis on (definitsiooni kohaselt) korrektne. Kõik sellised ’kindlaksmääratud’ ideed on türannia ja vastuolulisuse allikad, mis viivad katseteni sobitada kõiki Procrustese sängi. See on tõene olenemata sellest, milline idee parajasti arutlusel on, – leninism, objektivism, ’libertaarsus’, mis iganes – kõigil on sama effekt: indiviidide häving õpetuse nimel, õpetuse, mis tavaliselt teenib mingi juhtiva eliidi huve.

Kuigi anarhistid üritavad olla realistlikud ning praktilised, pole nad ’mõistlikud’ inimesed. ’Mõistlikud’ inimesed aktsepteerivad kritiseerimata, mida iganes ’eksperdid’ ja ’võimud’ neile räägivad, võttes seda tõe pähe ning jäädes seega alatiseks orjadeks!